Renovatiewerken 2016-2018

Het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos ondergaat de komende jaren een aangename gedaanteverwisseling. Zo blijven we in de eerste plaats uiteraard een sportcentrum maar verleggen we ook het accent naar G-sport. We willen immers een sportcentrum zijn waar sporters met een handicap zich meer dan thuis voelen. Concreet renoveren we het sportcentrum en passen we de infrastructuur aan zodat alles volledig G-proof is. De werken starten in het voorjaar van 2016. We houden je graag op de hoogte van het verloop van de werken.

 

Iedereen aan het sporten, ook sporters met een handicap!

In november 2013 lanceerde de Vlaamse regering een projectoproep voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur. De provincie Antwerpen diende een dossier in om het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat om te vormen tot een G-sportcentrum, een sportcentrum waar ook sporters met een handicap meer dan welkom zijn. G-sport is voor de provincie Antwerpen een absolute topprioriteit. En met succes. Zo zijn er vandaag meer dan 6.400 gepassioneerde G-sporters in onze provincie en meer dan 270 sportclubs met een G-werking.

De renovatieplannen toegelicht

Bij de renovatie van het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos gaan we verder dan de wettelijke toegankelijkheidsnormen zodat elke persoon met eender welke handicap gebruik kan maken van de faciliteiten. Het verouderde middengedeelte van het sportcentrum vervangen we door een nieuwbouw en ook de nieuwe delen passen we aan. Het kostenplaatje van het volledige concept bedraagt 4.660.000 euro. De Vlaamse regering besliste op 25 april 2014 om het dossier te ondersteunen door het toekennen van een éénmalige investeringssubsidie van maximaal 1.377.000 euro.

Verschillende G-sportfederaties en G-sportorganisaties zijn bij het project betrokken zodat we ook de bestaande expertise en ervaringen meenemen in het renovatieproject. De betrokken actoren engageerden zich met een intentieverklaring om hun knowhow maximaal in te zetten bij de omvorming van het sportcentrum tot een G-sportcentrum. Daarnaast helpen ze bij het invullen van de sportprogrammatie. Uiteraard is het personeel van het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos klaar om de G-sporters met plezier te ontvangen.

Werkzaamheden in verschillende fasen

De bouwwerken startten in het voorjaar van 2016. De werkzaamheden verlopen in fases. In de linkse navigatie nemen we je stap voor stap mee doorheen de verschillende mijlpalen van het project. We beperken de hinder tot het minimum zodat jouw sportclub, school, bedrijf of organisatie gewoon kan komen sporten en plezier maken. Het einde van de werken is voorzien tegen de start van het nieuwe sportseizoen 2017-2018.